Rooms Katholieke Begraafplaats Paramaribo

Zoeken

Verklaring van overlijden

Nadat iemand is overleden wordt er door een arts, het ziekenhuis of de zorginstelling een verklaring van overlijden opgesteld. Vraag naar dit document want u hebt het nodig bij de burgerlijke stand.

Donorcodicil

Sommige mensen hebben een donorcodicil. Het gevolg hiervan kan zijn dat er organen van de overledene worden gebruikt om een ander mens te helpen. Het operatief verwijderen van organen kost even tijd. Daarom kunt u niet direct over het stoffelijk overschot beschikken en moet u even geduld hebben.

Aangifte van overlijden

Na het overlijden van een persoon dient er aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand. Voor de aangifte moet u zich identificeren en dient u de Verklaring van overlijden te overhandigen. Het doen van aangifte kost tijd. Wij kunnen dit tegen onkostenvergoeding ook voor u verzorgen.

Notaris

Het is goed om snel te weten of de overledene een testament had. In het testament kan zijn bepaald of de persoon wensen had ten aanzien van de uitvaart bijvoorbeeld. Maar ook kan er in het testament zijn bepaald wie er als executeur testamentair is aangesteld.

Of er een testament bestaat kunt u nagaan bij uw eigen notaris. U kunt echter ook zelf  het testamentregister raadplegen. In Suriname moet u zich daarvoor wenden tot het Parket van de Procureur Generaal van het ministerie van Justitie en Politie. 

In Nederland kunt u door middel van een schriftelijk aanvraag het Centraal Testamentregister raadplegen. 

Als de overledene zowel in Suriname als in Nederland heeft gewoond dan is het verstandig om de testamentregisters van beide landen te raadplegen.

Wensenlijst overledene

Sommige overledene hebben wensen ten aanzien van hun uitvaart. Dit wensenlijstje of codicil kan bij de notaris liggen. Het kan ook zijn dat het wensenlijstje door de overledene zelf is opgesteld en ondertekend. In dat geval adviseren wij u om de wens van de overledene te respecteren als u het tegenkomt.

Verzekeringspolis

Ga na of de overledene een uitvaartpolis heeft. In die polis leest u welke kosten er zijn verzekerd en welke niet. Bij het plannen van de begrafenis is het handig om hiervan tijdig op de hoogte te zijn.

Uitvaartverzorger

Voor het regelen van de uitvaart en alles er omheen zult u een begrafenisondernemer in de arm moeten nemen. Dat neemt u veel zorg uit handen.  Wij kunnen veel voor u betekenen daarin. Kijk hiervoor op onze pagina Service-loket.

Kist uitkiezen

Als de overledene ergens wordt opgebaard dan moet u al vroeg een kist uitkiezen. U kunt dit via  ons serviceloket doen.

Kisten die op onze begraafplaats worden bijgezet mogen geen kunststoffen bekleding bevatten omdat deze niet vergaan.

Ook bij ons kunt u een kist uitkiezen. Bekijk hiervoor onze Productencatalogus.

 

Kleding klaarleggen

Als de overledene wordt opgebaard zoek dan alvast de kleding uit en de accessoires waarmee u de overleden wilt opbaren. Wij kunnen u daar ook van dienst zijn. 

Begraven of cremeren

Beslis tijdig of u de overledene wilt begraven of wilt cremeren.

Onze begraafplaats beschikt over een urnenmuur waarin u de urn achter een gedenksteen kunt bijzetten.

Adressen verzamelen

Als u van plan bent om een rouwbrief of convocatie te zenden naar familie en bekenden dan dient u hiervoor snel de adressen te verzamelen. Een aankondiging van overlijden wordt meestal de tweede dag na overlijden al verzonden.

U kunt natuurlijk ook via een krantenadvertententie bekendheid geven aan het overlijden van een dierbare en daarin informatie verschaffen over de uitvaart en dergelijke.

Wij kunnen desgewenst tegen onkostenvergoeding de advertentie voor u laten publiceren. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Convocatie en advertentie

Denk alsvast na over de rouwbrief en/of de rouw advertentie. Wij kunnen de convocatie voor u laten drukken als u een van de modellen kiest uit onze Productencatalogus.

Zoekt u nog een gedicht voor op de kaart of in de advertentie dan kunt voorbeelden vinden bij o.a. de Uitvaartinfotheek.