Rooms Katholieke Begraafplaats Paramaribo

Zoeken

Dankbetuiging en advertentie

Veel nabestaanden zijn gewend om enkele dagen na de uitvaart de aanwezigen te bedanken via een dankbetuiging en/of een advertentie in de krant.

Wij kunnen u helpen bij het maken van de dankbetuiging en bij het plaatsen van een advertentie in de krant.

Gedenksteen laten verzorgen

Op onze begraafplaats worden uniforme gedenkstenen geplaatst. De aanschafkosten van de steen zijn begrepen in de grafrechten.

Zelf dient u wel te zorgen voor de tekst en moet u een keuze uit de beschikbare symbolen maken die in de steen worden gegraveerd. De tekst voor de steen kunt u opgeven via een bestelformulier.

 

Afrekenen uitvaartkosten

Nadat de uitvaart achter de rug is moeten er rekeningen worden betaald tenzij de begafenisondernemer dat voor u doet.

Als de overledende tegoeden nalaat dan kunnen de kosten hieruit eventueel worden gedekt.

Uitvaartkosten zijn aftrekbaar van de belasting daar waar sucessie overde nalatenschap moet worden betaald.

 

Verzekeringen opzeggen

Meestal lopen er nog verzekeringen op naam van de overledende. U dient deze zo snel mogelijk op te zeggen anders loopt u het gevaar dat de premiebetaling doorgaat.

 

Abonnementen en sociale media

Ook abonnementen kunnen het beste zo snel mogelijk  worden opgezegd ter voorkoming van onnodige kosten. Op de social media als Facebook en Twitter kunt u een bericht van overlijden plaatsen waarna het account verwijderd kan worden.

Verklaring van erfrecht

Om er achter te komen wie de erfgenamen zijn en om vast te stellen waaruit de nalatenschap van iemand bestaat kunt u het beste de notaris inschakelen. De notaris zal een verklaring van erfrecht opstellen waarin staat aangegeven welke erfgenamen voor welk percentage gerechtigd zijn in de boedel of of nalatenschap.

Boedelverdeling

Naast hetgeen de notaris in de verklaring van erfrecht optekent over de nalatenschap moeten ook persoonlijke bezittingen van de overledene nog worden verdeeld tenzij het testament anders heeft bepaald. Voor de verdeling van persoonlijke bezittengen kan het beste vooraf een inventarislijst worden gemaakt. Aan de hand van die lijst kunnen de erfgenamen bijeen worden geroepen waarbij in overleg tot verdeling van de spullen wordt gekomen. U doet er verstandig aan om direct na deze verdeling de betrokken voor accoord te laten teken inzake de overeeengekomen verdeling. Hiermee worden narigheden of misverstanden achteraf voorkomen.

Aangifte successie

Nadat de nalatenschap door de notaris is vastgesteld en de erfegnamen bekend zijn dienen er door de erfgenamen successierechten te worden betaald aan de belastingdienst. De executeur testamentair kan de afdracht van uw sucessie soms regelen met de fiscusdoor deze in mindering te brengen op uw erfdeel en namens u af te dragen..