Rooms Katholieke Begraafplaats Paramaribo

Zoeken

Nieuwe graven

De begraafplaats wordt de komende 15 jaren herontwikkeld. Dat wil zeggen dat de oude graven zullen verdwijnen en er nieuwe grafplaatsen worden gemaakt.

Bij de herinrichting worden terpen aangelegd waardoor stoffelijke resten niet meer zoals voorheen in het water liggen. De grafterpen zijn kompakt van opzet zodat er op het terrein ruimte wordt gemaakt voor nieuwe waterpartijen en veel groen. De begraafplaats krijgt ook een parkfunctie in de nieuwe opzet.

Omdat graven in het verleden lang niet allemaal goed werden onderhouden is er een rommelige en onverzorgde beeld ontstaan.

In de toekomst willen wij dat voorkomen en daarom heeft het bestuur besloten om uniforme gedenkstenen op de graven te plaatsen.

Gedenksteen

De gedenksteen hoeft u niet apart te kopen want de kosten ervan zijn begrepen in de tarieven en wij zorgen voor de plaatsing ervan.

Tarieven

Gewoon graf (20 jaar)                    6.950SRD

Kindergraf (20 jaar)                        2.975 SRD

Urnbewaarplek (10 jaar)                             2.500 SRD

Strooiveld (onbeperkt)  nog niet beschikbaar

Verlenging grafrechten (10 jr.)      3.600 SRD

 

Begrafenisfonds

Als u altijd uw bijdrage aan het begrafenisfonds hebt gedaan dan krijgt u een korting op deze tarieven. Bel ons om te vragen hoe hoog uw korting is.

Inclusief

De bovenstaande tarieven zijn inclusief graf delven, dragers, grafsteen en grafhuur en zijn onder voorbehoud.

Onze dragers