Rooms Katholieke Begraafplaats Paramaribo

Zoeken

Oude registers van voor 2006

In het verleden werden alle graven en begravingen met de hand genoteerd in dikke schriften. Er werd ook een grafnummer vermeld zodat de graven konden worden teruggevonden. 

Personele wisselingen zijn er de oorzaak van dat niet alles altijd op dezelfde manier is genoteerd.

Er bestaat een oude kaart met een vakindeling van het terrein waarop de grafnummers staan aangegeven.

Deze kaart is niet altijd even goed beheerd. En toen de begraafplaats eigenlijk vol was is er ook buiten de vakken begraven. Intussen hebben wij de oude schriften zo goed als mogelijk gedigitaliseerd waardoor het veel gemakkelijker is geworden om na te gaan wie er allemaal begraven liggen op onze begraafplaats.

U kunt dit digitale register raadplegen en zoeken naar de personen die bij ons begraven liggen. Klik daarvoor op Register 1917 - 2006.

Als u de persoon hebt gevonden die u zoekt en u wilt naar het graf gaan vraag dan even de hulp van onze medewerkers want zij zijn geoefend in het lezen van de oude kaart.

Register vanaf 2006

Met het herontwikkelen van de begraafplaats is er ook een nieuw administratief systeem opgezet om bij te te houden wie waar en wanneer begraven is.

De begraafplaats gaat bestaan uit terpen en iedere terp heeft een eigen nummer.

Op de ovale terpen liggen ringen van graven. De ringen zijn van binnen naar buiten aangeduid met de letters A t/m F.

In de ring heeft ieder graf een eigen nummer. Het grafnummer staat vermeld op de gedenksteen.

Er is een rechthoekige terp van verplaatste graven. Deze terp heeft nummer 1 en letter A. De volgende twee te maken terpen krijgen de letter B en C.

Ga naar 'Wie ligt waar' en vind het graf op de kaart.