Rooms Katholieke Begraafplaats Paramaribo

Zoeken

Geschiedenis

De Stichting R.K. Begraafplaats (voorheen R.K. Heilig Verbond) werd opgericht in 1917 en houdt zich bezig met de exploitatie van de begraafplaats. 

In 2006 werd de R.K. Begraafplaats gesloten, vanwege het feit dat alle beschikbare ruimte voor het aanleggen van nieuwe graven was benut. Het bestuur van de begraafplaats heeft toen gezocht naar een nieuwe locatie nabij Paramaribo maar zonder resultaat. Om te voorzien in de behoefte aan nieuwe graven voor rooms-katholieke gelovigen is besloten om oude graven te ruimen. Wettelijk is bepaald dat een graf na 20 jaren mag worden geruimd. In 2008 is men begonnen met de ruiming van graven. Door het ruimen ontstaat er weer ruimte voor nieuwe graven.

Door het besluit om delen van het gebied vrij te maken ontstaat de mogelijkheid om de inrichting van het terrein te herzien. Het bestuur zou de begraafplaats graag mooier willen maken door het gebied te transformeren van een “begraafveld” naar een “begraafpark” met veel open ruimte, waterpartijen en groen.

Begraafplaats overvol

De begraafplaats moest in 2006 gesloten worden omdat deze overvol was. In de loop der jaren is alle vrije ruimte en ieder gaatje op de begraafplaats gevuld.

Daarvoor zijn trensen dichtgegooid. Ook is er begraven op voormalige paden. Om dat de ontwatering niet meer functioneert is er grote wateroverlast na een regenbui.

Paden zijn gebruikt

Grote wateroverlast

Veel grafkelders staan een groot gedeelte van het jaar onder water. Daardoor worden het broedplaatsen voor muggen en daarmee ontstaat gevaar dat het dengue-, chikunguna- en zikavirus (knokkelkoorts) worden verspreidt. Uit hygienisch oogpunt is dit onaanvaardbaar.

Grafkelder in de drogetijd vol met water

Al met al is daardoor een onwenselijk situatie ontstaan die alleen met ingrijpende maatregelen kan worden opgelost.

Om al deze problemen te kunnen oplossen moet de begraafplaats worden herontwikkeld. Zo worden nieuwe gravelden hoger aangelegd en de ontwatering wordt verbeterd. De grafkelders zoals die in het verleden werden gebruikt zullen op termijn gaan verdwijnen.

In 2010 zijn de eerste nieuwe begraafterpen in gebruik genomen. Een terp is een hoger liggende grafveld.

Begraafterp