Rooms Katholieke Begraafplaats Paramaribo

Zoeken

Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats

Vanaf de oprichting tot 2014 viel de begraafplaats rechtstreeks onder bestuur van het bisdom.

Omdat met de herinrichting de exploitatie van het hele complex kostendekkend moet worden gemaakt is er besloten om hiervoor een zelfstandige stichting in het leven te roepen. Het stichtingsbestuur is door een intensieve betrokkenheid en grote deskundigheid beter in staat om, samen met de medewerkers, de herontwikkeling te sturen en de exploitatie in goede banen te leiden. De stichting onderhoudt bij de uitoefening van haar taak natuurlijke nauwe banden met het bisdom.

Bestuur

Voorzitter             Drs. Marino Starke

Secretaris            Ing. Eric Schalkwijk

Penningmeester Dhr. D. Samiran 

Leden                  Dhr. Paul Pierpont.

                                         Naam

                                Naam

 

 

Statuten

De Roomskatholieke Begraafplaats is een Stchting. Als u de statuten wilt inzien dan kunt u die met een druk op de knop downloaden.

 Download statuten