Rooms Katholieke Begraafplaats Paramaribo

Zoeken

Ruiming graven van ouder dan 20 jaar

De begraafplaats werd in 2006 tijdelijk gesloten omdat het terrein helemaal vol was. De pogingen om een nieuw terrein in of bij Paramaribo te verwerven hebben geen resultaat gehad.

De Surinaamse wet heeft de mogelijkheid geschapen om graven van 20 jaar en ouder te kunnen ruimen. Bij gebrek aan alternatieven is voor die methode gekozen. Door oude graven te ruimen onstaat er weer de mogelijkheid om nieuwe graven aan te leggen.

Voor de aanleg van nieuwe graven is een masterplan opgesteld.  De komende vijftien jaren zal steeds een ander terreingedeelte worden vrijgemaakt zodat hier nieuwe grafvelden kunnen worden aangelegd.

Publlicatie ruimingen

De voorgenomen ruimingen worden tijdig gepubliceerd in de krant en op deze website op de nieuwspagina.  

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief dan wordt u rechtstreeks op de hoogte gebracht van onze ruimingspublicaties.

Ruiming voorkomen

Door tijdig uw grafrechten te verlengen kunt u ruiming voorkomen. Meld u daarvoor via het Registratieformulier en vul voor de verlening van grafrechten het Grafakteformulier in.

Mocht het door de omstandigheden op het veld onmogelijk zijn om een graf te handhaven op de zijn plek dan verplaatsen wij de stoffelijke resten naar een nieuw gedeelte op de begraafplaats dat hiervoor is ingericht.

Verplaatsing van graven

Het komt voor dat graven waarvan de grafrechten zijn verlengd niet kunnen worden gehandhaafd op de huidige locatie omdat deze in de nieuwe situatie in een geplande waterpartij of onder een pad terecht zouden komen.

In de gevallen waar zich dit voordoet verplaatsen wij de stoffelijke resten, voor onze rekening,  naar een nieuw graf.

Verplaatsingen worden uitgevoerd door een team van deskundigen dat hiervoor is opgeleid onder het toeziend oog van de politie en de milieu-inspektie. Als het graf waarvoor de rechten zijn verlengd moet worden verplaats dan treden wij in overleg met u als grafrechthebbende als u zich tenminste heeft geregistreed.

Verplaatsing van graven die jonger dan 20 jaar zijn

Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat graven van minder dan 20 jaar oud moeten worden verplaatst. Soms is dat echter onvermijdelijk. Wij hebben vanwege de nijpende situatie van de overheid toestemming gekregen om ook jonge graven te kunnen verplaatsen.

Graven van minder dan 20 jaren kunnen door ons en voor onze eigen rekening worden verplaatst naar een nieuw graf. Als wij over uw contactgegevens beschikken dan nemen wij hierover contact op als dit aan de orde is. Bij het herbegraven is de familie welkom om daarbij aanwezig te zijn.