Rooms Katholieke Begraafplaats Paramaribo

Zoeken

BEGRAVEN 

Begraven kan bij ons op de R.K. Begraafplaats  aan de Schietbaanweg 35, uitsluitend in zandgraven. Prefrereert u een kelder of zandgraf op een andere begraafplaats, dan verzorgen wij dat. Ook voor niet Katholieken.

CREMREN/ URENMUUR 

Wij kunnen de crematie voor u regelen, door alle afspraken te maken met een door u aan te wijzen crematorium. Onze begraafplaats beschikt over een urnenmuur waar u de urn kunt bijzetten en laten afdekken met een gedenksteen. Wilt u de as verstrooien dan organiseren wij dat ook.

 

MORTUARIUM/AFLEGGERS

U bepaalt zelf in welke mortuarium u de overledene wil laten afleggen. Wij maken afspraken met onze vaste afleggers of een afleggersgroep van uw keuze.

MEDIA

Wij stellen in samenspraak met u uw overlijdenadvertentie en dankbetuiging samen en wij doen verder de plaatsing in de krant, via de radio of online. 

TRANSPORT & ROUWSTOET

Wij zorgen voor het transport van het stoffelijk overschot. Als u de uitvaart dienst elders organiseert dan zal een rouwstoet het stoffelijk overschot begeleiden naar de laatste rustplaats. Dat kan per auto, koets, boot, etc. Ook zijn er natuurlijk combinaties van vervoersvormen denkbaar.

Hearse 00000

LUCHTHAVEN TAXI & VERVOER FAMILIE

Als u auto's/ bussen nodig hebt om familie en vrienden uit het buitenland te vervoeren bij een begrafenis dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Wij kunnen ervoor zorgen dat er een auto klaar staat op JAP-Airport om hun naar Paramaribo te vervoeren. Voor vervoer van familie en vrienden naar de begrafenis kunnen wij ook zorgdragen.

AULA & ONTVANGST RUIMTE

De begraafplaats beschikt over een eigen aula 'De Allerheiligste Verlosser' . De ruimte kan worden gebruikt bij afschiedsdiensten en beschikt over ongeveer 100 zitplaatsen. Mocht u meer gasten willen ontvangen dan kunnen wij een tent voor u laten plaatsen met geluidsinstallaties zodat iedereen de dienst kan volgen. Het gebouw heeft ook een aparte ontvangstruimte waar wij uw gasten ontvangen met een hapje en een drankje. Wenst u een andere accommodatie/ aula / kerk te gebruiken voor de dienst voor de diensten dan organiseren wij dat ook.

Aula 00000

AANKLEDING AULA & BLOEMSTUKKEN

De afschiedsloctatie kan in samenspraak met u helemaal naar uw inzichten aangekleed en gedecoreerd worden. Bij een uitvaart kunnen wij bloemstukken verzorgen. Als u een bloemstuk of bloemetje nodig heeft voor plaatsing bij het graf, op hoogtij momenten, kan dat ook verzorgd worden middels afspraken op kwartaal - of jaarbasis.

IMG 0391 00000 00000

DE KIST UITKIEZEN

U heeft de keuze uit verschillende kisten, van een eenvoudig tot stijvol en in een u gewenste kleur. Ook de keuze van de kleur van de binnen bekleding bepaald u zelf.

Coffin 00000

MUZIEK/VIDEO/FOTO

Bij een uitvaart hoort muziek. Wij zorgen voor een orgel of bazuinkoor. De mogelijkheid voor digitale muziek bestaat er ook. Wenst u een videograaf en/ of fotograaf dan regelen wij dat ook.

OP WEG NAAR DE BEGRAAFPLEK & DRAGGERS

Bij een traditionele Surinaamse begrafenis wordt er gedanst met de kist. De muziek daarbij wordt gemaakt door een bazuinkoor. Wij boeken indien gewenst bazuinkoor voor u. Onze begraafplaats biedt als service aan, een vast team van dragers. Deze bregenen het stoffelijk overschot van de aula of van de lijkenwagen naar de begraafplek op de terp. Het grafwaarts brengen mag ook door uw eigen dragersgroep of famillieleden.

Dragers 00000 

TENT BOVEN HET GRAF

Als de kans op regen bestaat dan kunt u via ons een tent huren die wij laten opzetten boven de grafkuil zodat uw gasten en het graf droog blijven tijdens de teraardebestelling.

GEDENKSTEEN LATEN VERZORGEN 

Op onze begraafplaats worden uniforme gedenkstenen geplaatst. De kosten van de steen zijn inbegrepen in de begrafeniskosten. Zelf dient u wel te zorgen voor de tekst en moet u een keuze uit de beschikbare symbolen maken die in de steen worden gegraveerd. Wilt u een andere vorm of kleur, dan kan dat ook. Onze medewerkers helpen u vol gaarne.

CATERING

Indien u dat wenst zorgen wij voor of na de uitvaart voor een hapje en een drankje. Onze accommodatie heeft hiervoor een aparte ontvangsruimte. Informeer naar de mogelijkheden.

 

UITVAARTVERZEKERING 

Een uitvaartverzekering neemt een zorg weg doordat nabestaanden kunnen beschikken over geld om een uitvaart te kunnen bekostigen. Via ons kunt u zo een verzekering afsluiten bij onze partner Assuria.Vraagt u een offferte.